Vēro un iepazīsti
Latvijas savvaļas dzīvniekus un dabas ainavas           

Uzmanību!

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ieviesti drošības pasākumi Līgatnes dabas takās. Aicinām iegādāties biļetes iepriekšpārdošanā www.bilesuserviss.lv, taku apmeklējuma laikā vien uzrādot tās LDT darbiniekiem.

Līgatnes dabas takas ir labiekārtotu taku kopums dabiskā meža ainavā, Gaujas Nacionālā parka teritorijā.

Līgatnes dabas takās ir iespējams apskatīt gan dažādu sugu Latvijas dzīvniekus, gan vērot neskartas dabas ainavas, klausīties meža un pļavu balsīs, izstaigāt Gaujas senlejas gravas un paugurus, kā arī baudīt aktīvu atpūtu un brīnišķīgu mieru.

Pastaigu takas ierīkotas ~4-5 km garumā, ar atšķirīgām grūtības pakāpēm (ir gan augsnes un grants segumi, gan koka kāpņu posmi). Taku apmeklējumam vidēji nepieciešamas 2-3 stundas.

Līgatnes dabas takas dibinātas 1975. gadā - ar mērķi iepazīstināt parka apmeklētājus ar Latvijas dabas vērtībām un vietējām savvaļas augu un dzīvnieku sugām.

Pirmie šīs teritorijas iemītnieki bija seši staltbrieži, gadu vēlāk arī divas meža cūkas. Laika gaitā sekojuši vēl daudzi citi dažādu apstākļu dēļ pamesti, ievainoti vai pieradināti dzīvnieku mazuļi.

Līgatnes dabas taku apsaimniekotājs ir Dabas aizsardzības pārvalde.

Taku etiķete jeb uzvedības noteikumi Līgatnes dabas takās >>>

Kā nokļūt?

 .