Medus bites (Apis millifera)

Īsa vizītkarte
Garums: darba bites - no 1,5 līdz 2 cm, bišu mātes - no 1,8 līdz 2 cm, bet trani - no 1,5 līdz 1,7 cm
Dzīves ilgums: darba bites dzīvo 1,5 līdz 3 mēnešus, bišu mātes - 4 līdz 5 gadus. Trani, kas apaugļojuši māti, nobeidzas tūlīt, bet pārējie dzīvo 2-3 mēnešus līdz vasaras beigām