Ieejas biļešu cenas Līgatnes dabas takās

 • Bērni (5–18 gadus veci) - 5,00 EUR

 • Studentiem un pensionāriem - 6,00 EUR
 • Pieaugušajiem - 7,00 EUR
 • Ģimenēm biļete (2 pieaugušie + 2 bērni (5–18 gadus veci))  19,00 EUR

Stāvlaukuma izmantošana

 • Stāvlaukuma izmantošana (12h) (Līgatnes dabas taku apmeklētājs) - 2,50 EUR

 • Stāvlaukuma izmantošana (12h) (nav Līgatnes dabas taku apmeklētājs) - 5,00 EUR

 • (NAV ŠOBRĪD PIEEJAMS) Elektrības pieslēgums kempingpiekabei (24h) - 20,00 EUR

Ieejas biļetes nopērkamas arī tiešsaistē

Gida pakalpojumi (iepriekš piesakoties -  [email protected])

 • Ekskursija latviešu valodā 2h  - 55,00 EUR ; 3h - 70,00 EUR 

 • Ekskursija svešvalodā (angļu vai krievu)  2h  - 75,00 EUR ; 3h - 90,00 EUR

Apmeklējums bez maksas (uzrādot personas statusu apliecinošu dokumentu)

 • Bērniem, kas nav sasnieguši piecu gadu vecumu;
 • Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, krīzes centru, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēto speciālo izglītības iestāžu izglītojamiem, kā arī viņus pavadošajām personām (uzrādot atbilstošus dokumentus);
 • Personām, kas pavada bērnus ar invaliditāti vai personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu un kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, vai personas ar I grupas invaliditāti.
 • Personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti).
 • Viena grupas vadītāja, kas pavada vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, augstskolu izglītojamos vai pieaugušo grupu (grupā 16 līdz 30 apmeklētāji), vai pamatskolas grupu (grupā 5 līdz 14 izglītojamie). 
 • Diviem grupas vadītājiem, kas pavada pamatskolas grupu, kurā ir 15 un vairāk izglītojamie.
 • Trīs grupas vadītājiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu (grupā 10 līdz 30 izglītojamie.
 • Sadarbības partneriem dabas izpratnes, kultūras aktivitāšu un pieredzes apmaiņas veicināšanai un mediju pārstāvjiem profesionālās darbības nodrošināšanai.

50% atlaide Līgatnes dabas taku apmeklējumam

 • Ģimenēm (uzrādot dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, un dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu) un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II grupas invaliditāte (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību vai dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti, un dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību).

 • Pārvaldes organizēto pasākumu un akciju atpazīstamības veicināšanai un apmeklētāju piesaistei.

30% atlaide Līgatnes dabas taku apmeklējumam

 • Pārvaldes atpazīstamības veicināšanai sadarbības partneru organizētos pasākumos un akcijās.

Par Līgatnes dabas taku pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem lūdzam interesēties Līgatnes dabas taku Informācijas centrā!

Norēķināties iespējams gan ar skaidru naudu, gan elektroniskajām maksājumu kartēm.