Vecā Kraukļa mazdēls stāsta - 10

Krāāā! April, april! Jauns mēnesis un 1. aprīlis ir klāt! Palūkosimies, kas jauns pa nedēļu noticis Līgatnes dabas takās!

Man pašam gan no jums uz laiciņu būs jāatvadās. Kuru katru brīdi es kļūšu par tēvu! Man būs aktīvi jārūpējas par ģimeni, tādēļ brīvā laika mierīgi sēdēt un stāstīt jums visādus stāstus paliks mazāk. Bet jūs neskumstiet! Mēs noteikti vēl tiksimies! Atbrauciet uz Līgatnes dabas takām un paceliet acis uz debesīm - tur jau es būšu! Un mana ģimene arī! Krāāā!